คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 20 ตุลาคม 2564 42
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปากเปล่า ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา ครั้งที่ 2/2564 19 ตุลาคม 2564 25
ประกาศ ข้อปฏิบัติในการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) รูปแบบออนไลน์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา 11 ตุลาคม 2564 76
ประกาศ การสมัครสอบคุณสมบัติ (QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาครั้งที่ 3/2564 04 ตุลาคม 2564 89
ประกาศ การสมัครสอบคุณสมบัติ (QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3/2564 04 ตุลาคม 2564 70
ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคปกติ ภาคพิเศษ กทม และ ยะลา ครั้งที่ 3/2564 22 กันยายน 2564 88
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคปกติ ภาคพิเศษ กทม. และภาคพิเศษ ยะลา ครั้งที่ 3/2564 09 กันยายน 2564 112
ประกาศ รับสมัครสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 2/2564 08 กันยายน 2564 99
ประกาศ รับสมัครสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3/2564 08 กันยายน 2564 91
ประกาศ ผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 2/2564 05 สิงหาคม 2564 163
ประกาศ ผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 2/2564 05 สิงหาคม 2564 171
ประกาศ ผลการสอบปากเปล่า ปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 04 สิงหาคม 2564 165
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปากเปล่า ปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2564 30 กรกฎาคม 2564 122
ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคปกติ ภาคพิเศษ กทม และ ยะลา ครั้งที่ 2/2564 22 กรกฎาคม 2564 173
ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2564 22 กรกฎาคม 2564 154

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่