คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนาสังคม กรณีปกติ รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 2/2563

 

 

pdf ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนาสังคม กรณีปกติ รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 2/2563

                                                                                                          pdf ใบสมัคร

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่