คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีการศึกษา 2563 (กรณีทุนราชการ รัฐวิสาหกิจ และศิษย์เก่า)

pdf รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีการศึกษา 2563 (กรณีทุนราชการ รัฐวิสาหกิจ และศิษย์เก่า)

                                                                                                           pdf ใบสมัคร

 

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่