คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา กรณีปกติ (รุ่นที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2564 29 กันยายน 2563 269
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนาสังคม กรณีปกติ (รุ่นที่ 12) ครั้งที่ 1/2564 29 กันยายน 2563 100
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (กรณีปกติ กรณีทุนราชการ รัฐวิสาหกิจ และศิษย์เก่า) 24 กันยายน 2563 167
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 1/2564 22 กันยายน 2563 183

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่