คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนาสังคม กรณีปกติ (รุ่นที่ 13) ครั้งที่ 1/2565 06 ตุลาคม 2564 71
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 1/2564 06 ตุลาคม 2564 128
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา กรณีปกติ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1/2565 06 ตุลาคม 2564 41
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (กรณีปกติ กรณีทุนราชการ รัฐวิสาหกิจ และศิษย์เก่า) 01 ตุลาคม 2564 48
ขยายเวลาสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา รุ่นที่ 26 ครั้งที่ 2/2564 22 กันยายน 2564 70

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่