คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 1285 Views

 

ตอน ก่อนคำพิพากษา! ในรายการ Suthichai Live

: 19/11/2019 

พบกับ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
อาจารย์ประจำหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 
Credit : Facebook  (Suthichai Live) https://www.facebook.com/suthichai.yoon/videos
 

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่