คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 868 Views

5 ปี รัฐบาล คสช. สู่รัฐบาลใหม่ การเมืองเหมือนเดิม ?

: คมชัดลึก 10/7/2019 

พบกับ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 
Credit : Youtube Channel (คมชัดลึก)

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่