คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 475 Views

 

"วิกฤติทุ่นเตือนภัยสึนามิไทยใช้งานได้หรือไม่?" : 4/10/18 #รู้สู้ภัย

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
คณะพัฒนาสังคมฯ NIDA 
ร่วมพูดคุย หัวข้อ "วิกฤติทุ่นเตือนภัยสึนามิไทยใช้งานได้หรือไม่?"


ในรายการ รู้สู้ภัย (Don’t Panic) ทาง Thai PBS Live

Credit: #รู้สู้ภัย Facebook Fanpage l Live 20.10 น. l และ Youtube Live

                       

Add your comments

Related Videos