คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 3 จังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 30 มีนาคม 2561 22
สัมมนาประเมินผลหลักสูตรปริญญาเอก ณ จ.ปราณบุรี วันที่ 6-7 มีนาคม 2561 31
สัมมนาคณะประจำปีงบประมาณ 2561 "การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์" ณ จ.เพชรบุรี วันที่ 15 -16 พฤษภาคม 2561 96
โบว์ลิ่งการกุศล โดย สมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม วันที่ 29 เมษายน 2561 138
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 284
โครงการอบรมเทคนิคเป็นล่ามไทยจีนที่ดี: มิติเศรษฐกิจ วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 106
คุณลือชัย เจริญทรัพย์ (รองผวจ.ปัตตานี) ศิษย์เก่า พค. ภาคปกติ รุ่นที่ 15 ได้รับรางวัล "นักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียง" วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 274
รับโล่รางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล "หน่วยงานดีเด่นระดับคณะ" วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 180
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครบรอบ 52 ปี นิด้า วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 201
กีฬาสานสัมพันธ์ วันพุธที่ 8 เมษายน 2561 207