คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ผศ.ดร.อาแว มะแส และผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง ได้มอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น 2562 และกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 ให้แก่ คุณทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 48
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมพูดคุยเรื่องโรคมินามะตะ และสาระสำคัญ​จากการประชุม รัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ ในรายการ Hardcore News ทางช่อง 5 43
ผศ.ดร.อาแว มะแส คณบดีคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า ให้สัมภาษณ์กับ สำนักข่าว White Channel ประเด็นเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 53
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม นำนักศึกษาปริญญาเอก กย. ศึกษาดูงานในโครงการการศึกษาดูงานการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน จ.ระยอง 50
ดร.อธิวัฒน์ ศิลาหม้อม (ศิษย์เก่าคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า) ได้รับประทานรางวัลแห่งชาติ สาขาผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น 357
ผศ.ดร.อาแว มะแส คณบดีคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า ได้รับเกียรติเชิญเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานี 43
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 42
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ได้รับเกียรติเชิญเป็น Keynote และ Chairman ​ในงาน ​The​ 7th​ Burapha University​ International​ Conference​ on​ Interdisciplinary Research 33
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หัวข้อ "เทคนิคการสื่อสารชุมชนแบบมีส่วนร่วม" 38
ผศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หัวข้อ "เทคนิคการสื่อสารชุมชนแบบมีส่วนร่วม" 44

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่