คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 35
นาย ปรีชา สมบูรณ์แก้ว ได้รับรางวัล กำนันยอดเยี่ยม ปี พ.ศ.2561 จาก กระทรวงมหาดไทย 42
นาย สมพร เอ่งฉ้วน ได้รับเกียรติบัตร ประเภท ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยะลา 59
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.โท พค. ภาคพิเศษ กทม. ปีการศึกษา 2561 98
กิจกรรมเล่านิทานสอนน้อง 2 ภาษา (English-Thai) ณ โรงเรียนดรุณรัตน์ โดย ชมรมอาสาพัฒนาสังคมนิด้า 104
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้ความรู้ เรื่อง สถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศ HardCore News ทางช่อง 5 76
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมพูดคุย เรื่อง ไทยพร้อมรับมือภัยพิบัติ? ทางช่อง TNN24 95
ประกาศรายชื่อ ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นที่ได้รับรางวัล ในแฟนเพจคณะ 105
ร่วมจัดกิจกรรมในงาน NIDA FRESH ณ ห้องประชุมจีระบุญมาก โดย ชมรมอาสาพัฒนาสังคมนิด้า 32
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ C11 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 33