คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
แฟนเพจคณะเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น หัวข้อ บอกหน่อยชอบรัย? โฉมใหม่เว็บไซต์ คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า 32
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้ความรู้ เรื่อง สารเคมีในชั้นบรรยากาศที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ HardCore News ทางช่อง 5 27
พตท.อภิชาติ อภิชานนท์ ป.เอก พค.ได้รับรางวัล "คชสีห์" คนไทยตัวอย่าง คนดีของแผ่นดิน ประจำปี 2561 85
นางสาวเบญจพร บัวสำลี พค.ปกติ รุ่น 44 ได้รับรางวัล NIDA PHOTO CONTEST 32
นักศึกษาทุนคณะร่วมจัดกิจกรรม 5th NIDA Camp 2018 27
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นตัวแทนร่วมประชุม ปอมท. วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 28
กาชาดนิด้ายะลา ประจำปี 2561 32
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม นำนักศึกษายะลาศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า จ.กระบี่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 64
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ มรภ.วไลยอลงกรณ์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 20
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ ม.รังสิต วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 34