คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พูดคุยในหัวข้อ "บรรยากาศคล้ายช่วง14ตุลา16-ก่อน 6ตุลา19 " ในรายการคนเคาะข่าว 47
ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า ร่วมเสวนา Suffciency Talk Series หัวข้อ กาแฟดอยช้าง: ชุมชนพอเพียง 47
คุณนิยม สองแก้ว (ศิษย์เก่านิด้ายะลา รุ่นที่ 2) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน" ตามมติคณะรัฐมนตรี 24 ธ.ค.62 128
พระครูสุจิณ กัลยาณธรรม นักศึกษาปริญญาเอก พค. ได้รับรางวัล "คนดีศรีแผ่นดิน ตามรอยธรรมราชา" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 436
ผศ.ดร.อาแว มะแส และผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2562 74
ผศ.ดร.อาแว มะแส ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง และ ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมเครือข่าย MOU ครั้งที่ 1/2562 44
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมการเสวนา หัวข้อ "PM2.5 ฝุ่นขนาดเล็กกับผลกระทบที่ไม่เล็กต่อสังคมไทย" 34
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562 33
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง ร่วมการประชุมสุดยอดนวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษายุคใหม่เพื่อการพัฒนาความรู้ ณ Xiamen ประเทศจีน 40
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 44

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่