คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ หารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ School of Oriental Language and Culture, XISU ซีอาน 42
คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ หารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ Research Institute of Thai Study มหาวิทยาลัยเฉิงตู 27
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ให้ความรู้แก่นักศึกษา คณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยยูนนาน 38
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมกับคณะทำงานความร่วมมือทางวิชาการกับ UCAS ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 2 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 76
อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 86
อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 82
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ นำเสนอความคืบหน้าโครงการวิจัย ไทย จีน สนับสนุนโดย สกว. และ NSFC ในการประชุม The 6th China Thailand Joint Conference on Climate Change ณ เมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 53
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ เป็นวิทยากรอบรมให้ข้าราชการจังหวัดยะลา เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐ (SSED's CSR) 71
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นวิทยากรให้กับกระทรวงการต่างประเทศภายใต้หัวข้อ “BAT & BEP under the Context of UNIDO” (2nd Batch) 47