คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "BAT & BEP Implementation" ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ 28
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมพูดคุยในประเด็น กรุงเทพฯจมใต้ทะเลในปี2050 ในรายการ The People Show ทาง TV5HD1 Facebook Live 36
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมพูดคุยเรื่องปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือจะกลับมาหรือไม่ในปีนี้ ในรายการ Hardcore News ทางช่อง 5 35
พ.ต.อ.อภิชาติ อภิชานนท์ ป.เอก พค. รุ่น1 ได้รับประกาศนียบัตรยกย่องในการทำงานปราบปรามเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซีรีส์เกาหลีออนไลน์ในประเทศไทย จากสำนักลิขสิทธิ์เกาหลี KCC 50
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "Climate Change" ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ 37
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พูดคุยใน หัวข้อ "การเลือกตั้งซ่อม: นครปฐมโมเดล? " ในรายการ “คนเคาะข่าว” 34
นายรุสดี ยูโซ๊ะ นักศึกษาเก่ายะลา ได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะ "อาสาสมัครดีเด่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ" 41
กีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 49
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ​เรื่องผลกระทบ​ต่อธุรกิจ​การเกษตร​จากการเปลี่ยนแปลง​สภาพ​ภูมิอากาศ 34
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 30

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่