คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุย เรื่อง ​รับมือฝุ่น PM 2.5 ภัยร้ายทำลายสุขภาพ ทางช่อง LINE TV 44
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุย เรื่อง ​วิกฤติ​หมอกควันในกทม. Hardcore News ทางช่อง 5 22
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 53
ผู้บริหารสถาบันพบคณะ 59
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 40
ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (12+2Universities) ครั้งที่ 3/2561 49
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2561 56
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 43
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วม (PRA)และการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) 56
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุย เรื่อง “โลกร้อน” Hardcore News ทางช่อง 5 62