คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
สัมมนาประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2563 วันที่ 14 -15 มกราคม 2563 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 37
กิจกรรมวันเด็ก 2563 ชุมชนโคกอิโด่ย จ.สระแก้ว โดย ชมรมอาสาพัฒนาสังคม นิด้า 34
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุย เรื่อง ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 วาระแห่งชาติที่รัฐบาลยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ในรายการ THE STANDARD Daily 32
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้สัมภาษณ์ เรื่อง ​วิกฤติ PM2.5 ในรายการประเด็นข่าว และ Thai PBS World ทางช่อง ThaiPBS 37
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม และรศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หลักสูตรนักพัฒนาศตวรรษที่ 21 :GO Champion 28
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า ร่วมงานปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ นิด้ายะลา 24
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ "ไฟป่าออสเตรเลีย" ในรายการคนหลังข่าว 40
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ให้สัมภาษณ์ประเด็น "การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นภายใน 3 เดือน" กับวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา 36
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 37
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม นำนักศึกษาปริญญาโท พค. ยะลา รุ่นที่ 23 ศึกษาดูงาน ในโครงการศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชน และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดสตูล 44

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่