คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
คุณประทีป กีรติเรขา (พค.อุบลฯ รุ่น1) อธิบดีกรมที่ดิน ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2561 80
คุณวีรนันท์ เพ็งจันทร์ (พค.กทม. รุ่น9) ผวจ.ปัตตานี ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2561 187
คุณพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ (พค.อุบล รุ่น1) ผวจ.สุโขทัย ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2561 81
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสัญญามินามะตะ ณ กรมควบคุมมลพิษ เตรียมความพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมประชุมที่ UN Geneva 18
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร่วมเสวนา เรื่อง “นโยบายและมาตรการป้องกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจและข้อเสนอที่เป็นธรรม” จัดโดย ครป. เครือข่ายภาคประชาชน TDRI และ FTA Watch 33
คุณยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ (พค.พิเศษ กทม.รุ่น4) คตง. เข้าพบคณบดี และรศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร หลังรับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2561 ในวันไหว้ครู 13 กันยายน 2561 140
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร่วมเสวนา เรื่อง ทางเลือก "ประยุทธ์"- ทางรอดประเทศ ในรายการ “คนเคาะข่าว” 48
นักศึกษาทุนคณะร่วมจัดกิจกรรม Open House 2018 38
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ประชุมรายงานผลสรุปโครงการสำรวจความพึงพอใจ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ 77 สนง.กรุงเทพมหานคร 50
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เตรียมเป็นนักวิจัยให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติ ทางช่อง Thai PBS 82