คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมใน​ประเด็น ​"รัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ" ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 22
คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย University of Jedd ประเทศซาอุดิอาระเบีย เข้าพบหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า 22
คุณอภิเชษฐ ปานจรัตน์ (ศิษย์เก่า พค.กทม รุ่น16) ได้รับรางวัล Effective Change จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 28
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พูดคุยในหัวข้อ "ก่อนวันพิพากษา " ในรายการ “Suthichai Live” 30
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พูดคุยในหัวข้อ "อยู่ไม่เป็น vs อยู่เย็นเป็นสุข " ในรายการ “คนเคาะข่าว” 33
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พูดคุยใน หัวข้อ "​จับตาคลื่นใต้น้ำ รัฐบาลลุ้นชะตากรรมอนาคตใหม่...? " ในรายการ ตอบโจทย์ 35
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม นำนักศึกษาปริญญาโท พค.รุ่น64 และรุุ่น65 ศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานการบริหารการพัฒนาสังคม ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 24
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้ความรู้กับประชาชนในรายการ "สนป่ะล่ะ" ทาง Youtube Channel ประเด็น PM 2.5 สาเหตุการตายของคนไทยปีละ 40,000 คน 28
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมใน​ประเด็น ​"การเปลี่ยนแปลง​สภาพ​ภูมิอากาศ" ณ สหประชาชาติ 28
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นำนักศึกษาปริญญาเอก พค.รุ่น9 ศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ณ จังหวัดเชียงใหม่ 25

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่