คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้สัมภาษณ์กับ Al Jazeera News ตอน "Bangkok chokes as pollution busting efforts falter" 18
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร่วมกับเครือข่ายจัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ ปัญหาระบบเศรษฐกิจของไทย กับกฎหมายเขตเศรษฐพิเศษ(EEC) 32
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม อบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ 52
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ นำนักศึกษาภาคพิเศษ กรุงเทพฯ รุ่น 27 ศึกษาดูงานที่ อ.เบตง จ.ยะลา 34
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร และอ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง ร่วมการประชุมวิชาการ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 30
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ แถลงข่าวเรื่อง มัจจุราชเงียบ PM2.5 ภัยร้ายที่ซ่อนอยู่ในฝุ่นเล็กจิ๋ว ในประเด็นใหม่ "สารก่อมะเร็ง 14 ชนิด และโลหะหนัก 18 ตัว ใน PM2.5" แก่สาธารณะ 45
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร่วมกับเครือข่ายจัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ วิเคราะห์กฎหมายและนโยบายที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาวะชุมชน 31
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นวิทยากรในการสัมมนาหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ หัวข้อ มัจจุราชในสายหมอก 40
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุย เรื่อง ​ฝุ่นพิษนาโน อันตรายกว่าฝุ่น PM 2.5 ทางช่อง 21 Voice TV 98
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุย เรื่อง ​ภัยธรรมชาติที่ไทยอาจเผชิญในปี 2562 Hardcore News ทางช่อง 5 53