คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.โท พค. ภาคพิเศษ กทม. ปีการศึกษา 2561 95
กิจกรรมเล่านิทานสอนน้อง 2 ภาษา (English-Thai) ณ โรงเรียนดรุณรัตน์ โดย ชมรมอาสาพัฒนาสังคมนิด้า 100
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้ความรู้ เรื่อง สถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศ HardCore News ทางช่อง 5 74
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมพูดคุย เรื่อง ไทยพร้อมรับมือภัยพิบัติ? ทางช่อง TNN24 93
ประกาศรายชื่อ ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นที่ได้รับรางวัล ในแฟนเพจคณะ 103
ร่วมจัดกิจกรรมในงาน NIDA FRESH ณ ห้องประชุมจีระบุญมาก โดย ชมรมอาสาพัฒนาสังคมนิด้า 29
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ C11 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30
โครงการการประเมินผลหลักสูตรป.โท พค. และ กย. ปีการศึกษา 2561 31
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 โดย รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร และผศ. ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ 34
ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร ให้สัมภาษณ์ เรื่อง การพัฒนาสังคมไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0: โอกาสและความท้าทาย กับรายการ NIDA Wisdom for Change 27