คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2562 33
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้สัมภาษณ์ หัวข้อ "ผลกระทบ PM2.5 ภาคเหนือและกทม." ในรายการบ่ายโมงตรงประเด็น 38
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้สัมภาษณ์กับ THE STANDARD หัวข้อ "ฤดูฝุ่นที่กลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า แล้วเราทำอะไรได้บ้าง?​" 43
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ นำนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม. รุ่น 28 และยะลา รุ่น 23 ศึกษาดูงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ธารโต จ.ยะลา 31
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พูดคุยในประเด็น " อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล " ในรายการคนเคาะข่าว 27
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยาการให้กับ สถานฑูตและสมาคมฝรั่งเศส หัวข้อ "Black​ Carbon ​ในชั้นบรรยากาศ​" 37
ผศ.ดร.อาแว มะแส พร้อมด้วยบุคลากรคณะ พบกับ คุณสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ 35
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้สัมภาษณ์ประเด็น​การจัดทำสมุดปกขาว​ สมุดปกน้ำเงิน​ และสมุดปกเขียว​เพื่อนำไปสู่การร่างกฎหมาย​ Clean​ Air​ Act​ ในรายการเรื่องเด่นประเด็นดัง 39
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมเสวนา หัวข้อ "สิทธิ​ในอากาศ​บริสุทธิ์​กับคุณ​ภาพชีวิตคนทำงานในสังคมไทย​" จัดโดยสมาพันธ์​แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์​ (สรส.) 27
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน รุ่นที่ 1-24 พร้อมด้วยบุคลากร นิด้ายะลา ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศล 100 วัน แด่ รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร 35

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่