คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ผศ.ดร.อาแว มะแส และผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2562 41
ผศ.ดร.อาแว มะแส ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง และ ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมเครือข่าย MOU ครั้งที่ 1/2562 21
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมการเสวนา หัวข้อ "PM2.5 ฝุ่นขนาดเล็กกับผลกระทบที่ไม่เล็กต่อสังคมไทย" 18
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562 15
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง ร่วมการประชุมสุดยอดนวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษายุคใหม่เพื่อการพัฒนาความรู้ ณ Xiamen ประเทศจีน 18
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 23
ผศ.ดร.อาแว มะแส และผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง ได้มอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น 2562 และกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 ให้แก่ คุณทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 25
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมพูดคุยเรื่องโรคมินามะตะ และสาระสำคัญ​จากการประชุม รัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ ในรายการ Hardcore News ทางช่อง 5 24
ผศ.ดร.อาแว มะแส คณบดีคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า ให้สัมภาษณ์กับ สำนักข่าว White Channel ประเด็นเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 29
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม นำนักศึกษาปริญญาเอก กย. ศึกษาดูงานในโครงการการศึกษาดูงานการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน จ.ระยอง 26

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่