คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมกับคณะทำงานความร่วมมือทางวิชาการกับ UCAS ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 2 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 57
อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 55
อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 49
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ นำเสนอความคืบหน้าโครงการวิจัย ไทย จีน สนับสนุนโดย สกว. และ NSFC ในการประชุม The 6th China Thailand Joint Conference on Climate Change ณ เมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 34
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ เป็นวิทยากรอบรมให้ข้าราชการจังหวัดยะลา เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐ (SSED's CSR) 49
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นวิทยากรให้กับกระทรวงการต่างประเทศภายใต้หัวข้อ “BAT & BEP under the Context of UNIDO” (2nd Batch) 34
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Spatial and Temporal Distribution of Carbonaccous Substances and Water Soluble Ionic Species (WSIS) in PM2.5 Collected at Chiang-Mai, Bangkok, and Phuket, Thailand” ในการประชุมวิชาการ ณ นครซีอาน สาธารณรัฐ 27
อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง ร่วมสัมมนา เรื่อง "สงครามการค้าจีน-อเมริกา" ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต จัดโดย สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน 51
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุย เรื่อง UN เตือนรับมือหายนะโลกร้อนอีกเพียง 12 ปี HardCore News ทางช่อง 5 43