คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร่วมเสวนา หัวข้อ " ปัจจัยชี้ขาด! การตัดสินใจของประยุทธ์" ในรายการ “คนเคาะข่าว” 40
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้สัมภาษณ์กับ ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน เรื่อง ผ่อนวิกฤต PM2.5 ด้วย “กฎหมายอากาศสะอาด” 39
สัมมนาประเมินหลักสูตร ป.เอก ประจำปี 2562 ณ จ.อุบลราชธานี 21
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้สัมภาษณ์กับ BBC News ตอน "Why are face masks selling out in Bangkok?" 32
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ​ร่วมเสวนา เรื่อง สถานการณ์ปัญหามลภาวะอากาศจากฝุ่น PM2.5 และผลกระทบต่อสุขภาพคนไทย 32
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ​ร่วมเสวนา เรื่อง สถานการณ์ฝุ่นละอองในปัจจุบันและมองภาพอนาคตของประเทศไทยอย่างไร ? ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 27
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุย เรื่อง ​วิกฤตฝุ่นควันทางเลือก - ทางรอด ของปัญหา Hardcore News ทางช่อง 5 32
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุย เรื่อง เหตุสถานการณ์ฝุ่นพิษรุนแรงขึ้น ทางช่อง 21 Voice TV 31
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุย เรื่อง ​สถานการณ์ฝุ่นละอองในกรุงเทพฯและปริมณฑลยังอยู่ในขั้นวิกฤต ทางช่อง ThaiPBS 22
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ แถลงข่าว เรื่อง ​แนวปฏิบัติในการรับมือกับวิกฤตหมอกควัน PM2.5 และข้อชี้แจงแหล่งกำเนิดของมลพิษ "สารก่อมะเร็ง ในฝุ่น PM2.5" 18