คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม และรศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หลักสูตรนักพัฒนาศตวรรษที่ 21 :GO Champion 11
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า ร่วมงานปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ นิด้ายะลา 10
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ "ไฟป่าออสเตรเลีย" ในรายการคนหลังข่าว 19
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ให้สัมภาษณ์ประเด็น "การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นภายใน 3 เดือน" กับวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา 17
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 16
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม นำนักศึกษาปริญญาโท พค. ยะลา รุ่นที่ 23 ศึกษาดูงาน ในโครงการศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชน และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดสตูล 21
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พูดคุยในหัวข้อ "บรรยากาศคล้ายช่วง14ตุลา16-ก่อน 6ตุลา19 " ในรายการคนเคาะข่าว 24
ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า ร่วมเสวนา Suffciency Talk Series หัวข้อ กาแฟดอยช้าง: ชุมชนพอเพียง 26
คุณนิยม สองแก้ว (ศิษย์เก่านิด้ายะลา รุ่นที่ 2) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน" ตามมติคณะรัฐมนตรี 24 ธ.ค.62 85
พระครูสุจิณ กัลยาณธรรม นักศึกษาปริญญาเอก พค. ได้รับรางวัล "คนดีศรีแผ่นดิน ตามรอยธรรมราชา" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 377

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่