คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พูดคุยในประเด็น " อ่านปรากฎการณ์ Flash Mobs " ในรายการคนเคาะข่าว 39
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมเสวนาเพื่อหาทางออก PM2.5 จัดโดย สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย 38
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุยประเด็น ผลการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ ในรายการ Hardcore News ทางช่อง 5 47
คุณสมจิตร สังข์ชม ศิษย์เก่า พค.กทม. รุ่นที่ 24 ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 41
คุณทองพูล บัวศรี ศิษย์เก่าพัฒนาสังคมฯนิด้า ได้รับรางวัล "คนดีประเทศไทย ประจำปี 2562" 40
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการ​สิ่งแวดล้อม​แห่งชาติ ใน​ประเด็น​นโยบาย​การบริหาร​จัดการ​คุณภาพ​อากาศ​ของประเทศ 36
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมอนุกรรมการ​ด้านวิชาการ​แก้ไขปัญ​หา​มลภาวะ​ทางอากาศ​ 31
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ให้สัมภาษณ์กับ Bangkok Post ในประเด็น " Public anger grows in aftermath of mall shooting " 44
นักศึกษามหาวิทยาลัยการซีอานศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 35
ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง พร้อมด้วยนักศึกษานิด้ายะลา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะในงานประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี 36

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่