คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร ให้สัมภาษณ์ เรื่อง การพัฒนาสังคมไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0: โอกาสและความท้าทาย กับรายการ NIDA Wisdom for Change 103
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้ความรู้ เรื่อง Global Warming ในรายการ Energy Forum กับ Spring News 87
เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง สถานภาพองค์ความรู้การเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการสาขาพัฒนาสังคม 83
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่3-2561 หัวข้อ การพัฒนาสังคมไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0: โอกาสและความท้าทาย 60
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้ความรู้ เรื่อง แผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น HardCore News ทางช่อง 5 84
อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ นำนักศึกษาป.โท พค. ศึกษาดูงาน ณ กสทช. 108
ชวนเชิญผู้สนใจร่วมเป็นสมาชิก ชมรมอาสาพัฒนาสังคมนิด้า 76
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจิตใจของเด็กและผู้สูงอายุ ณ จ.นครราชสีมา โดย ชมรมอาสาพัฒนาสังคมนิด้า 72
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.เอก พค. และป.โท กย. ปีการศึกษา 2561 89
สัมมนา เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการถนนหลวงคุนหมิง-กรุงเทพฯ โดย อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง 80

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่