คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นตัวแทนร่วมประชุม ปอมท. วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 75
กาชาดนิด้ายะลา ประจำปี 2561 76
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม นำนักศึกษายะลาศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า จ.กระบี่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 113
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ มรภ.วไลยอลงกรณ์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 60
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ ม.รังสิต วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 87
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 3 จังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 30 มีนาคม 2561 66
สัมมนาประเมินผลหลักสูตรปริญญาเอก ณ จ.ปราณบุรี วันที่ 6-7 มีนาคม 2561 73
สัมมนาคณะประจำปีงบประมาณ 2561 "การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์" ณ จ.เพชรบุรี วันที่ 15 -16 พฤษภาคม 2561 146
โบว์ลิ่งการกุศล โดย สมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม วันที่ 29 เมษายน 2561 197
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 576

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่