คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมฯ ร่วมพูดคุย เรื่อง ศึกเลือกตั้ง62 ทาง MCOT 25
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมฯ ร่วมพูดคุย เรื่อง เกาะติดเลือกตั้ง62 ทาง NEWS1 24
อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง อบรมให้ความรู้ เรื่อง เทคนิคการเป็นล่ามไทย-จีนที่ดี : มิติวัฒนธรรม 25
การประชุมเสวนานำเสนอบทความวิจัยของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “SDGs กับบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย” 32
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมเสวนากับสมาคมโรคไตแห่ง​ประเทศไทย หัวข้อ “มลพิษ PM 2.5 ฝุ่นร้ายทำลายไต” 37
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้ความรู้ เรื่อง PM 2.5 ไทยสูงขึ้น แตะอันดับหนึ่งของโลก ทางสถานีข่าว TNN 42
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมการเสวนา​ หัวข้อ "พรรคการเมืองกับนโยบายสิ่งแวดล้อม" ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 32
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พูดคุยใน หัวข้อ "การเมืองไทยหลังยุบพรรคไทยรักษาชาติ" ในรายการ “คนเคาะข่าว” 33
อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง พร้อมด้วยบุคลากรคณะ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน คุณนิสิต จันทร์สมวงศ์ 29
อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง และอ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่รองอธิบดีกรมการปกครอง คุณศักดิ์ชัย แตงฮ่อ 39