คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ นำนักศึกษาภาคพิเศษ กรุงเทพฯ รุ่น 27 ศึกษาดูงานที่ อ.เบตง จ.ยะลา 12
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร และอ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง ร่วมการประชุมวิชาการ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 9
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ แถลงข่าวเรื่อง มัจจุราชเงียบ PM2.5 ภัยร้ายที่ซ่อนอยู่ในฝุ่นเล็กจิ๋ว ในประเด็นใหม่ "สารก่อมะเร็ง 14 ชนิด และโลหะหนัก 18 ตัว ใน PM2.5" แก่สาธารณะ 25
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร่วมกับเครือข่ายจัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ วิเคราะห์กฎหมายและนโยบายที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาวะชุมชน 14
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นวิทยากรในการสัมมนาหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ หัวข้อ มัจจุราชในสายหมอก 17
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุย เรื่อง ​ฝุ่นพิษนาโน อันตรายกว่าฝุ่น PM 2.5 ทางช่อง 21 Voice TV 45
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุย เรื่อง ​ภัยธรรมชาติที่ไทยอาจเผชิญในปี 2562 Hardcore News ทางช่อง 5 19
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุย เรื่อง ​รับมือฝุ่น PM 2.5 ภัยร้ายทำลายสุขภาพ ทางช่อง LINE TV 22
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุย เรื่อง ​วิกฤติ​หมอกควันในกทม. Hardcore News ทางช่อง 5 8
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 32