คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
คุณนูรา ดอเลาะ และคุณฮุสนัน เจ๊ะอารง ศิษย์เก่านิด้ายะลา รุ่น 22 เป็นตัวแทนรุ่นส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ Mask , N95, Face Shield ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี 21
คุณวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ศิษย์เก่านิด้ายะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ เข้าประจำการโรงพยาบาลภาคสนามจังหวัดสตูล 20
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมพูดคุยในประเด็น "สถานการณ์ไฟป่า และฝุ่น PM2.5 ในภาคเหนือ" ในรายการ Mission To The Moon Live 28
คุณนูรดี อับดุลราฮิม (นิด้ายะลา รุ่น20) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 56
กิจกรรมเลี้ยงอำลานักศึกษามหาวิทยาลัยการซีอาน ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ภาษาและวัฒนธรรมไทย" 42
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื่อให้คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า 44
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ให้สัมภาษณ์ในประเด็น "จับตารัฐบาลเรือเหล็กเผชิญวิกฤตน่าเชื่อถือ" ทางช่อง BLUESKY Channel TV 52
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต มาพูดคุยให้ความรู้ในหัวข้อ "แฟลชม็อบ...สิ่งที่ไม่อยากทนของนักศึกษา" ทางช่อง บุญนิยม ทีวี 45
ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 41
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร่วมพูดคุยในประเด็น "ม็อบนักศึกษา ถูกปิดกั้นเสรีภาพ" ทางช่อง 8 Live 34

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่