คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง พร้อมด้วยบุคลากรคณะ เดินทางไปหารือ MOU กับกรมการปกครอง และคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า 35
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้สัมภาษณ์กับ ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน เรื่อง ประเมินวิกฤตฝุ่นพิษ 35
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ นายจักรกฤช เรืองทอง นิด้ายะลา รุ่นที่ 19 ในโอกาสได้รับโล่ห์รางวัลนักศึกษาเก่าสร้างชื่อเสียง ประจำปี 2561 46
ผศ.ดร.อาแว มะแส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ นายจักรกฤช เรืองทอง นิด้ายะลา รุ่นที่ 19 ในโอกาสได้รับโล่ห์รางวัลนักศึกษาเก่าสร้างชื่อเสียง ประจำปี 2561 40
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม 33
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ นำเสนองานวิจัย หัวข้อ SDG กับบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ในการประชุมวิชาการระดับชาติครบรอบปีที่ 53 NIDA 35
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมฯ ร่วมพูดคุย เรื่อง สัญญาณจากกองทัพ กับการตั้งรัฐบาล ทาง NEWS1 27
อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง (ผอ.หลักสูตร พค.กทม.)ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสังคมวิทยา 32
อ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสังคมวิทยา 32
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ร่วมพูดคุย เรื่อง นับถอยหลังสู่การเลือกตั้งครั้งสำคัญของคนไทยทั้งประเทศ ทาง NEW TV18 25