คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
พระครูวรพุทธาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิฯ และคุณสำราญ ศิษย์เก่านิด้ายะลา รุ่น 11 จัดตั้งโรงทานแจกอาหารให้แก่ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ในอำเภอเมืองยะลา 36
พระครูสมศักดิ์ ศิษย์เก่านิด้ายะลา รุ่น 11 ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารให้แก่ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ในชุมชนอำเภอเมืองยะลา 27
คุณฟารีดา มามะ ศิษย์เก่านิด้ายะลา รุ่น 20 ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านประชาชนสร้างความตระหนักถึงโรคโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 41
คุณสุรีรัตน์ ไฝไทร ศิษย์เก่านิด้ายะลา รุ่น 23 ทำอาหาร และ Face Shield แจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 จังหวัดปัตตานี 35
คุณนูรซูวัน ราษฎร์สดี ศิษย์เก่านิด้ายะลา รุ่น 20 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ปฎิบัติดี ในโครงการคุมประพฤติไม่ทิ้งกัน 30
คุณสมพล วงศ์วิวัฒน์ ศิษย์เก่านิด้ายะลา รุ่น 1 บริจาค 1,000 บาท และแจกจ่ายอาหารให้แก่ คนยากไร้ ตกงาน จากสถานการณ์โรคโควิด 19 ณ วัดพุทธภูมิฯ จังหวัดยะลา 46
คุณฟารีดา มามะ ศิษย์เก่านิด้ายะลา รุ่น 20 เดินรณรงค์เกี่ยวกับโรคโควิด 19 และแจกหน้ากากอนามัย พร้อมทั้ง คัดกรองผู้มารับบริการ และผู้ที่เดินทางเข้า-ออกอำเภอสุไหงปาดี 33
คุณวรางคณา วิจิตรพันธ์ ศิษย์เก่านิด้ายะลา รุ่น 5 ผลิตและมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และถวายแด่พระสงฆ์ในจังหวัดยะลา จำนวนกว่า 1,000 ชิ้น 27
คุณฮามีดะฮ์ ยะโกะ และ คุณฮาซาน๊ะ กายี ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันนิด้ายะลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่อยู่เวรปฏิบัติ ณ สถานที่กักกันเฝ้าสังเกตอาการโรคโควิด 19 23
คุณพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ ศิษย์เก่านิด้ายะลา รุ่น 3 นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี มอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือให้แก่ อสม. 34

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่