คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้สัมภาษณ์กับ BBC News ตอน "Why are face masks selling out in Bangkok?" 15
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ​ร่วมเสวนา เรื่อง สถานการณ์ปัญหามลภาวะอากาศจากฝุ่น PM2.5 และผลกระทบต่อสุขภาพคนไทย 13
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ​ร่วมเสวนา เรื่อง สถานการณ์ฝุ่นละอองในปัจจุบันและมองภาพอนาคตของประเทศไทยอย่างไร ? ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 8
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุย เรื่อง ​วิกฤตฝุ่นควันทางเลือก - ทางรอด ของปัญหา Hardcore News ทางช่อง 5 13
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุย เรื่อง เหตุสถานการณ์ฝุ่นพิษรุนแรงขึ้น ทางช่อง 21 Voice TV 11
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุย เรื่อง ​สถานการณ์ฝุ่นละอองในกรุงเทพฯและปริมณฑลยังอยู่ในขั้นวิกฤต ทางช่อง ThaiPBS 7
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ แถลงข่าว เรื่อง ​แนวปฏิบัติในการรับมือกับวิกฤตหมอกควัน PM2.5 และข้อชี้แจงแหล่งกำเนิดของมลพิษ "สารก่อมะเร็ง ในฝุ่น PM2.5" 6
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้สัมภาษณ์กับ Al Jazeera News ตอน "Bangkok chokes as pollution busting efforts falter" 7
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร่วมกับเครือข่ายจัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ ปัญหาระบบเศรษฐกิจของไทย กับกฎหมายเขตเศรษฐพิเศษ(EEC) 11
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม อบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ 20