คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2561 26
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 13
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วม (PRA)และการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) 20
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุย เรื่อง “โลกร้อน” Hardcore News ทางช่อง 5 19
คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ หารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ School of Oriental Language and Culture, XISU ซีอาน 14
คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ หารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ Research Institute of Thai Study มหาวิทยาลัยเฉิงตู 14
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ให้ความรู้แก่นักศึกษา คณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยยูนนาน 15
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมกับคณะทำงานความร่วมมือทางวิชาการกับ UCAS ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 2 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 46
อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 39