คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
คุณทองพูล บัวศรี ศิษย์เก่าพัฒนาสังคมฯนิด้า ได้รับรางวัล "คนดีประเทศไทย ประจำปี 2562" 16
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการ​สิ่งแวดล้อม​แห่งชาติ ใน​ประเด็น​นโยบาย​การบริหาร​จัดการ​คุณภาพ​อากาศ​ของประเทศ 14
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมอนุกรรมการ​ด้านวิชาการ​แก้ไขปัญ​หา​มลภาวะ​ทางอากาศ​ 13
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ให้สัมภาษณ์กับ Bangkok Post ในประเด็น " Public anger grows in aftermath of mall shooting " 20
นักศึกษามหาวิทยาลัยการซีอานศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16
ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง พร้อมด้วยนักศึกษานิด้ายะลา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะในงานประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี 16
อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2562 15
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้สัมภาษณ์ หัวข้อ "ผลกระทบ PM2.5 ภาคเหนือและกทม." ในรายการบ่ายโมงตรงประเด็น 17
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้สัมภาษณ์กับ THE STANDARD หัวข้อ "ฤดูฝุ่นที่กลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า แล้วเราทำอะไรได้บ้าง?​" 16
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ นำนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม. รุ่น 28 และยะลา รุ่น 23 ศึกษาดูงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ธารโต จ.ยะลา 13

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่