คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ปัจฉิมนิเทศมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 29
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พูดคุยใน หัวข้อ " 1 เดือนกับเกมเลือกตั้งที่ยังไม่จบลง" ในรายการ “คนเคาะข่าว” 34
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมการเสวนา​ หัวข้อ "ศาสตร์แห่งพระราชาแก้ปัญหาฝุ่นอย่างยั่งยืน" ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 87
นักศึกษาทุนคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า ได้รับรางวัลเรียนดี 45
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร่วมกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ "ประชาชนกับการกำหนดนโยบายในการบริหารประเทศ" 37
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต มอบกระเช้าแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง ในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสังคมวิทยา 37
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ลงพื้นที่สำรวจชุมชนห้วยขวาง ในโครงการชุมชนเข้มแข็งของการเคหะแห่งชาติ 23
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุย เรื่อง "ผลกระทบหมอกควันฝุ่นพิษภาคเหนือช่วงเทศกาลสงกรานต์" Hardcore News ทางช่อง 5 27
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ​ร่วมเสวนา หัวข้อ "มลพิษทางอากาศ" ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT ) 24
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ​ร่วมเสวนาในงานเปิดตัวหนังสือ ชื่อ "PM2.5 มัจจุราชเงียบ" (คู่มือเตรียมเผชิญหน้าวิกฤตฝุ่นพิษ) 33