คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้สัมภาษณ์กับ Al Jazeera News ประเด็น "การลดผลกระทบ​ด้านมลพิษ​ทางอากาศ​โดยการใช้เรือไฟฟ้าของกรุงเทพมหานคร"

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่