คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผศ.ดร.อาแว มะแส มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น รองศาสตราจารย์

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่