คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คุณพาติเมาะ สะดียามู ศิษย์เก่านิด้ายะลา รองผวจ.ยะลา เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง แผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดยะลา

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่