คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คุณพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ ศิษย์เก่านิด้ายะลา นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อรับฟังความต้องการของพื้นที่ชุมชนยูโยด่านภาษี

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่