คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้สัมภาษณ์กับราบการ รู้สู้ภัย ThaiPBS FB Live เรื่อง การร่วมแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ด้วยการเป็นพลเมืองสร้างสรรค์

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่