คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "สงครามการค้าจีน-สหรัฐ สงครามตัวแทน: ผลกระทบต้อไทยและโลก"

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่