คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการพลเมืองสร้างสรรค์ และผู้นำเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่