คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รศ.ดร.พิชาย ให้สัมภาษณ์กับ PPTV HD 36 Live ในประเด็น "เรียกร้องให้ทุกฝ่ายรับฟังผู้ชุมนุมเพื่อเปลี่ยนผ่านอย่างสันติ"

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่