คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร่วมพูดคุยหัวข้อ เจาะสถานการณ์ ม็อบ 19 กันยา ในรายการ “คนเคาะข่าว”

Phi16SEP2020

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่