คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คุณฟารีดา มามะ ศิษย์เก่านิด้ายะลา รุ่น 20 ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ ในโอกาสที่ได้เดินทางไปติดตามการปฏิบัติงาน และพบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

Fareeda14SEP2020

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่