คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

นางสาวธัชมาศ สุเวช นักศึกษาปริญญาโท พค. ภาคปกติ ได้รับรางวัล "ประกาศเกียรติคุณเรียนดีแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561-2562"

Thatchamat10SEP2020

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่