คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

นางสาวสุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล นายธนพนธ์ ดำขำ นางสาวสุดาวดี ทวีไพศาล นักศึกษาปริญญาโท พค. ภาคพิเศษ กทม. ได้รับรางวัล "ประกาศเกียรติคุณเรียนดีแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561-2562"

Suthatip10SEP2020

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่