คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คุณสุชาติ ระมาศ และพันตำรวจโทวันนพ สมจินตนากุล ได้รับโล่รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2563

200907 3

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่