คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คุณพฤทธิ์พงศ์ ไชยพหล และคุณอนัญญาพร อิ่มจงใจรักษ์ นักศึกษาปริญญาโท พค. ได้รับรางวัล "ระดับดีเยี่ยม" ในการประกวดวิทยานิพนธ์ฯ ประจำปี 2563 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

200907 0

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่