คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คุณกาญจนา เหล่าโชคชัยกุล คุณวรนุช สิปิยารักษ์ และคุณอนงค์ลักษณ์ พันธุพรหมธาดา นักศึกษาปริญญาเอก เป็นวิทยากรให้แก่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

200907 9

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่