คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศ.ดร.ดวงเดือน - รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน พร้อมด้วย ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง ร่วมบันทึกวีดีโอในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 54 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่