คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ​ร่วมเสวนาหัวข้อ "คุณค่าของสวนยกร่อง เพื่อรับมือปัญหาฝุ่น" ณ สวนชีววิถี จังหวัดนนทบุรี

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่