คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เจ้าหน้าที่คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า เข้าอบรมเตรียมความพร้อมตรวจประเมิน AUN-QA

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่