คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คุณพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศบาลเมืองปัตตานี มอบเสื้อแก่เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการปฎิบัติหน้าที่และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่