คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คุณวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฯสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่