คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คุณพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ ศิษย์เก่านิด้ายะลา รุ่น 3 นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี เป็นประธานการประชุมการสร้างความรับรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบ นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่