คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

นักศึกษาปริญญาเอก พค.รุ่น 6 ร่วมกับเครือข่ายจัดทำโครงการปันรักด้วยข้าว เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ใน ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่