คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผศ.ดร.อาแว มะแส ร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ ดุลยวิถี: สะท้อนย้อนคิด ความปกติเก่าเพื่อเผชิญกับความปกติใหม่

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่