คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คุณอริย์ธัช ก้องเกียรติชัย ศิษย์ปัจจุบันนิด้ายะลา รุ่นที่ 24 มอบพัดลมให้แก่ ศูนย์อนามัยแม่และเด็กบ้าน กม.7 ตำบลตาเนาะแมเราะ

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่