คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ให้สัมภาษณ์ในประเด็น "จับตารัฐบาลเรือเหล็กเผชิญวิกฤตน่าเชื่อถือ" ทางช่อง BLUESKY Channel TV

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่