คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต มาพูดคุยให้ความรู้ในหัวข้อ "แฟลชม็อบ...สิ่งที่ไม่อยากทนของนักศึกษา" ทางช่อง บุญนิยม ทีวี

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่