คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่