คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง พร้อมด้วยนักศึกษานิด้ายะลา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะในงานประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่