คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2562

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่