คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้สัมภาษณ์ หัวข้อ "ผลกระทบ PM2.5 ภาคเหนือและกทม." ในรายการบ่ายโมงตรงประเด็น

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่