คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้สัมภาษณ์กับ THE STANDARD หัวข้อ "ฤดูฝุ่นที่กลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า แล้วเราทำอะไรได้บ้าง?​"

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่