คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ นำนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม. รุ่น 28 และยะลา รุ่น 23 ศึกษาดูงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ธารโต จ.ยะลา

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่